گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ، لاهه، هلند، ۸ اکتبر ۲۰۱۱

Foto: Erik Pezarro