‫سیمرغ صدایی به رنگ انسانیت‬

‫خاطرات همکاری کوتاه آرپژ تیموریان با ارکستر سیمرغ‬‫چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391‬ ‫در سال 1388 افتخار آشنایی و همکاری کوتاه مدت با ارکستر سیمرغ را به‌ دست آوردم. ارکستری با آهنگسازی حمید متبسم، رهبری محمد رضا درویشی و...[mehr]


از "ونوشه" تا "سیمرغ" • مصاحبه با حمید متبسم- قسمت دوم

حمید متبسم آهنگساز و نوازنده را در شهر هرلن هلند، در خلوتی یافتیم که به سختی فراهم آمد. با آهنگسازی که توانسته بود سی و چهار جوان نوازنده را در این شهر جمع کند به گفت و گو نشستیم. بیشتر این جوانان از ایران آمده بودند.[mehr]


از "ونوشه" تا "سیمرغ" • مصاحبه با حمید متبسم -قسمت اول

حمید متبسم آهنگساز و نوازنده را در شهر هرلن هلند، در خلوتی یافتیم که به سختی فراهم آمد. با آهنگسازی که توانسته بود سی و چهار جوان نوازنده را در این شهر جمع کند به گفت و گو نشستیم. بیشتر این جوانان از ایران آمده بودند.[mehr]


مروری بر اجرای "سیمرغ" در هلند؛ جوانان می‌آیند

محمود خوشنامسیمرغ بر اساس داستان زال در شاهنامه فردوسی درآمیخته با دستمایه های موسیقی سنتی ایران،پدید آمده، یکی دو بار در تهران، روی صحنه رفته، سی دی آن انتشار یافته و یکشنبه گدشته نخستین اجرای خود را در خارج از ایران (در شهر...[mehr]