گفت وگويي كوتاه با نوازندگان پروژه سيمرغ

بیتا قاسمی
حامد افشاری،
رضا آبایی
سمانه باروتی
شیما شاه‌محمدی
نیما خادم لو
مسعود عابدینی
علی پژوهشگر
مجید وطنیان
لوریس هویان
مهیار تهماسبی
سیاوش برهانی