حمید متبسم: از ارزش‌گذاری کارشناسان و مردم به اثر «سیمرغ» سپاسگذارم

‫- موسیقی ما - 
خبر ارزش گذاری بر اثر "سیمرغ" در کنار دیگر آثار ارزنده موسیقی ایران را در رسانه شما دیدم و گزارش این گرد همایی را خواندم
بر خود می دانم که از شنوندگان موسیقی ایران که این اثر را مورد مهر و توجه خویش قرار دادند و همینطور از شما به عنوان برگزارکننده این اقدام سپاسگزاری کنم.

شایان ذکر است که بدون اجرای شورانگیز و عاشقانه ارکستر سیمرغ و همایون شجریان و همین طور همکاری کلیه بخش های تدارکاتی و فنی، این دستاورد میسر نبود
باشد که تشویق، توجه و مهرورزی عاشقان این هنر آسمانی و توجه  مسئولین فرهنگی و دولتی، موجب تعالی این هنر و پشتکار اهالی آن باشد

با احترام
 حمید متبسم