گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، لاهه، هلند، ۸ اکتبر ۲۰۱۱

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، هرلن، هلند، ۲ اکتبر ۲۰۱۱

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 17 تير 1390

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 16 تير 1390

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 15 تير 1390

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 14 تير 1390

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -III

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -II

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -I

نشست خبری گروه موسیقی سیمرغ ۶ تیر ماه ۱۳۹۰ تهران

تصا ویری از ضبط ارکستر سیمرغ در تهران آبان ۸.۰۸.۱۳۸۹

تصا ویری از ضبط ارکستر سیمرغ در تهران آبان ۸.۰۸.۱۳۸۹

شبی دیگر از پرواز سیمرغ

تصا ویری از گروه موسیقی سیمرغ. ۷ مرداد ۱۳۸۹- تهران

فرود آمد ازابر سيمرغ و چنگ

تصا ویری از گروه موسیقی سیمرغ. ۷ مرداد ۱۳۸۹- تهران

Tehran 7.2010 Soundcheck

تصا ویری از گروه موسیقی سیمرغ. ۶ مرداد ۱۳۸۹- تهران

Tehran 7.2010

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. ۳۱ تیرماه ۱۳۸۹- تهران

Tehran 7.2010

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. ۳۱ تیرماه ۱۳۸۹- تهران

Tehran 7.2010

۳۱ تیرماه ۱۳۸۹- تهران

Tehran 7.2010

تصاویری از تمرین گروه سیمرغ در تهران

Tehran 3.2010

تصاویری از تمرین گروه سیمرغ در تهران

Tehran 2.2010

تصاویری از تمرین گروه سیمرغ در تهران

Tehran 11.2009

تصاویری از تمرین گروه سیمرغ در تهران