گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، لاهه، هلند، ۸ اکتبر ۲۰۱۱

Array

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، هرلن، هلند، ۲ اکتبر ۲۰۱۱

Array

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 17 تير 1390

Array

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 16 تير 1390

Array

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 15 تير 1390

Array

گزارش تصويري از كنسرت سيمرغ ، تالار وحدت ، 14 تير 1390

Array

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -III

Array

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -II

Array

تصا ویری از تمرین گروه موسیقی سیمرغ. تیرماه ۱۳۹۰- تهران -I

Array

نشست خبری گروه موسیقی سیمرغ ۶ تیر ماه ۱۳۹۰ تهران

Array

تصا ویری از ضبط ارکستر سیمرغ در تهران آبان ۸.۰۸.۱۳۸۹

??? ???? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ???? ?.??.????
Array

شبی دیگر از پرواز سیمرغ

??? ???? ?? ???? ?????? ?????. ? ????? ????- ?????
Array

فرود آمد ازابر سيمرغ و چنگ

??? ???? ?? ???? ?????? ?????. ? ????? ????- ?????
Array

Tehran 7.2010 Soundcheck

??? ???? ?? ???? ?????? ?????. ? ????? ????- ?????
Array

Tehran 7.2010

??? ???? ?? ????? ???? ?????? ?????. ?? ?????? ????- ?????
Array

Tehran 7.2010

??? ???? ?? ????? ???? ?????? ?????. ?? ?????? ????- ?????
Array

Tehran 7.2010

?? ?????? ????- ?????
Array

Tehran 7.2010

??????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????
Array

Tehran 3.2010

??????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????
Array

Tehran 2.2010

??????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????
Array

Tehran 11.2009

??????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????
Array